Znajdź nas

Adres

Plac Armii Poznań 3,

Środa Wielkopolska

Napisz do nas

kupiec@kupiec-sredzki.pl

REGULAMIN

 LOTERII W STOKROTCE W KUPCU ŚREDZKIM
 
 
1. Organizator
 • Organizatorem loterii karnawałowej, zwanej dalej „LOTERIĄ” jest Sklep Stokrotka w Kupcu Średzkim, Plac Armii Poznań 3, 63-000 Środa Wielkopolska, zwany dalej „ORGANIZATOREM”.
 • Zgłoszenia do loterii
 • Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sklepie Stokrotka w Kupcu Średzkim.
 • Otrzymanie formularza zgłoszeniowego następuje po dokonaniu zakupów na kwotę minimum 40 zł.
2. Nagrody
 • Nagrodą główną w loterii jest telewizor 50”.
 • Bon o wartości 100zł na zakupy w Sklepie Stokrotka w Kupcu Średzkim – 2 szt.
3. Zasady loterii
 • Zgłoszenia do loterii przyjmowane będą od 5.02.2020 do 31.03.2020.
 • Rozstrzygnięcie loterii nastąpi 7.04.2020, na terenie sklepu Stokrotka w Kupcu Średzkim,
 • Wyłonienie zwycięzców nastąpi poprzez losowanie formularzy zgłoszeniowych przez wyznaczoną przez organizatora osobę.
 • Nagrody będą losowane w kolejności odwrotnej do podanych w pkt. 3
 • Organizator skontaktuje się z zwycięzcami loterii, w celu ustalenia terminu odbioru nagrody,
 • Nagrody będą rozdawane w sklepie Stokrotka w Kupcu Średzkim
4. Informacje o loterii
 • Loteria jest dobrowolna, a każdy z uczestników biorących w niej udział, zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowania jego warunków,
 • Bieżące informacje dotyczące loterii będą przekazywane za pośrednictwem strony Internetowej (www.kupiec-sredzki.pl) a także strony Kupca Średzkiego oraz sklepu Stokrotka w Kupcu Średzkim na platformie Facebook (https://www.facebook.com/kupiecsredzki/; https://www.facebook.com/Stokrotka-w-Kupcu-%C5%9Aredzkim-108175877255879/)
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany długości przyjmowania zgłoszeń, a także zmiany daty rozstrzygnięcia loterii, informując o tym uczestników loterii min. 2 dni przed planowaną zmianą.
5. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnik to osoba fizyczna, pełnoletnia, która w wyznaczonym przez organizatora czasie (pkt 4 dokonała zakupu w sklepie Stokrotka w Kupcu Średzkim na kwotę minimum 40 zł i czytelnie wypełniła formularz zgłoszeniowy. Uczestnik zobowiązuje się umieścić wypełniony formularz w wyznaczonej do tego celu urnie.
 • Uczestnik wrzucając formularz do wyznaczonej urny „ZGŁOSZENIE” zgadza się z zapisami niniejszego regulaminu,
 • W celu rozstrzygnięcia loterii, należy zachować paragon z dnia zakupu, w którym otrzymano formularz zgłoszeniowy,
 • W loterii nie mogą brać udziału organizatorzy, pracownicy oraz osoby reprezentujące firmy współpracujące z Organizatorem.
6. Uwiecznienie wizerunku uczestników konkursu oraz ochrona danych osobowych
 • Uczestnik dokonując zgłoszenia zgadza się na uwiecznienie i rozpowszechnienie swojego wizerunku poprzez wykonywanie zdjęć i/lub nagranie wideo przez organizatora lub firmę wyznaczoną przez organizatora.
 • Rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika ma charakter marketingowy zarówno przeprowadzanej loterii, jak i Sklepu Stokrotka w Kupcu Średzkim oraz Centrum Handlowego „Kupiec Średzki”
 • Uwiecznienie wizerunku może nastąpić zarówno w dniu zgłoszenia Uczestnika do loterii, jak i podczas losowania, a także otrzymywania nagrody od Organizatora.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wiąże się z podaniem Organizatorowi takich danych jak Imię, Nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Opcjonalnie Uczestnik może podać organizatorowi adres e-mail.
 • Zebrane dane osobowe posłużą w celu przeprowadzenia loterii.
 • Dane takie jak Imię i Nazwisko posłużą do wyłonienia zwycięzcy. Dane te zostaną uwiecznione i opublikowane na stronie Internetowej i stronie na platformie Facebook Organizatora.
 • Pozostałe dane zostaną użyte tylko w celu skontaktowania się z zwycięzcami loterii. Dane te nie zostaną opublikowane.
 • Dane osobowe uczestników którzy nie wygrali żadnej nagrody zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 • Dane osobowe uczestników którzy otrzymają nagrody (ich imię i nazwisko oraz wizerunek) będą przechowywane i dystrybuowane przez organizatora.
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.
 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Uczestnik zgłaszając się do loterii karnawałowej udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak wizerunek, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail (jeśli podano) w celach przeprowadzenia loterii karnawałowej, oraz w celach marketingowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sklep Stokrotka w Kupcu Średzkim, Plac Armii Poznań 3, 63-000 Środa Wielkopolska. Uczestnik ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
7. Pozostałe postanowienia
 • Organizator nie odpowiada za formularze zgłoszeniowe, a także zawarte w nich dane osobowe, jeżeli nie zostały one umieszczone w wyznaczonej urnie.
 • W sytuacjach nieopisanych w niniejszym regulaminie, a związanych z loterią organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania zaistniałej sytuacji wg jego opinii, nie działając na szkodę Uczestnika.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia, aż do zakończenia loterii
 
 
Środa Wlkp., 22.01.2020

Zapisz się do Newslettera!

 

Bądź na bieżąco z promocjami i wydarzeniami w Kupcu Średzkim.

Twój e-mail
Numer telefonu
Twoje imię i nazwisko
Zgoda
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przesyłanie Newslettera zgodnie z polityką prywatności.
ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Godziny Otwarcia

Centrum Handlowe:

Pon-sob  9-19, Niedziela 10-16 

Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kupiec-sredzki.pl/ Realizacja: www.kapary.com

Kupiec Średzki

 

kupiec@kupiec-sredzki.pl

 

Polub nas na Facebooku