Okazyjna cena opaski kondycyjnej

Klauzula RODO w stosunku do uczestników E-MIKOŁAJEK w Kupcu Średzkim 2020

Informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Centrum Handlowe Kupiec Średzki, plac Armii "Poznań" 3, 63-000 Środa Wielkopolska

3. Dane osobowe osoby biorącej udział w E-MIKOŁAJKACH 2020, w tym w konkursach podczas transmisji i konkursów plastycznychjak i samej transmisji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji E-MIKOŁAJEK 2020 a także weryfikacji osób które otrzymają nagrody. Danymi osobowymi które Administrator może lub będzie przetwarzać są: imię i nazwisko osoby biorącej udział w transmisji live lub/oraz imię i wiek dzieci biorących udział w konkursach przygotowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

5. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszą klauzulą.

6. Uczestnik który bierze udział w wydarzeniu (ogląda transmisje live a także bierze czynny udział w transmisji) zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych

7. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez czas prowadzenia transmisji, a także podczas odbioru nagród.

20 grudnia 2020

E-Mikołajki w Kupcu Średzkim - Kluzula RODO

Godziny Otwarcia

Centrum Handlowe:

Pon-sob  9-19, Niedziela 10-16 

Wszystkie prawa zastrzeżone © www.kupiec-sredzki.pl/ Realizacja: www.kapary.com

Kupiec Średzki

 

kupiec@kupiec-sredzki.pl

 

Polub nas na Facebooku